Pop Industry, parte din programul de finantare european „The SME Initiative Romania”

Inițiativa IMM – lansată în România în octombrie 2016 – este co-finanțată de România prin Programul Operațional „Inițiativa IMM”, Comisia Europeană și Grupul BEI – Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI) – cu FEI gestionând scheme-ul în numele diferiților contribuitori.

Inițiativa IMM este un parteneriat public-privat care acționează ca un catalizator pentru investițiile private și susține creșterea economică și crearea de locuri de muncă.